2016-02-08

  Rapport i SVT fälls för att ha befäst fördomar

  Granskningsnämnden har fällt två inslag i Rapport som handlade om en knivattack med hatbrottsmotiv på en skola i Trollhättan. Nämnden ansåg att en reporter formulerade sig fördomsfullt och att inslagen därför stred mot bestämmelsen om mediets genomslagskraft.

  Den 22 och 23 oktober förra året, i samband med en uppmärksammad knivattack i en skola i Trollhättan, sände Rapport två inslag om bland annat gärningsmannens motiv. I inslagen intervjuade reportern en informationschef för Trollhättans kommun och en polis. Reportern använde benämningar i intervjuerna som i det sammanhang som de förekom befäste fördomar i fråga om vilka som kan anses som svenskar. Inslagen stred därför mot televisionens särskilda genomslagskraft (15/02902 och 3015).

  Friade ärenden

  • Ett inslag i SVT:s Gomorron Sverige om kustbevakningens insatser för båtflyktingar kritiserades men friades. Nämnden ansåg att en programledare gjorde en tillspetsad tolkning av vad en professor hade sagt i ett tidigare inslag och att inslaget därför brast i förhållandet till kravet på saklighet. Bristen medförde dock inte att inslaget stred mot saklighetskravet (15/02296).
  • Ett inslag i SR:s Godmorgon, världen! om rysk informationsspridning (15/02742).
  • Ett inslag om mobbning i UR:s program Det handlar om oss (15/02850).
  • Ett inslag i SVT:s Aktuellt om medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn (15/02956).
  • Sändningar i Axess i fråga om våldsskildringar (15/03091).
  • Ett inslag i SVT:s Aktuellt om bekämpning av terrorism (15/03189).

  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats.

  För mer information kontakta;
  Johannes Wik, 08-580 070 33

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-02-08