2015-09-28

  Inslag i Studio Ett var kränkande

  Ett inslag i Studio Ett i P1 fälls av granskningsnämnden som anser att en fråga från programledaren var uppenbart kränkande mot judar.

  I ett direktsänt inslag som sändes i Sveriges Radios program Studio Ett den 17 februari 2015 intervjuades Israels ambassadör. Under intervjun frågade programledaren ambassa­dören om judarna hade något ansvar för den ökade antisemitismen. Även om syftet med frågan var att få ambassadörens syn på om konflikten i Mellanöstern bidragit till en ökad antisemitism så var formuleringen enligt nämnden uppenbart kränkande. Inslaget stred därför mot bestämmelsen om radions särskilda genomslagskraft (beslut 15/00505).

  Inslag om en dödskjutning i Rapport fälls                         

  Ett inslag i SVT:s Rapport den 8 april 2015 handlade om polisvåld i USA och innehöll en videofilm som visade en man som blev skjuten till döds bakifrån. Nämnden fällde inslaget eftersom det sändes kl. 18 på kvällen, en tidpunkt då varsamhet ska iakttas i fråga om våldsskildringar (beslut 15/00926).  

  Övriga ärenden

  • Ett inslag i Eftermiddag i P4 Värmland stred mot bestämmelsen om respekt för privatlivet (beslut 15/00741).
  • Ett inslag i P1 Dokumentär om ett citat stred mot kravet på saklighet (beslut 15/00797).
  • En politisk reporter uttalade sig värderande i ett inslag om migration i Gomorron Sverige. Inslaget kritiserades men friades (beslut 15/00295).              
  • Ett inslag i Veckans brott friades (beslut 15/00769).
  • Ett inslag i SVT:s Debatt om konflikter mellan SD och SDU friades (beslut 15/00943)
  • Ett inslag i Aktuellt om att unga nekas preventivmedel friades (beslut 15/00902).                
  • Ett inslag som sändes i Gomorron Sverige och ett inslag som sändes i Agenda friades. Nämnden ansåg att de inte stred mot opartiskhetskravet (beslut 15/01265 och beslut 15/01132).
  • Det gynnande som förekom i ett inslag i PP3 om kultförklarade matprodukter var motiverat av ett tillräckligt informations- och underhållningsintresse och friades därför (beslut 15/01055).                

  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats.

  För mer information kontakta;
  Rasmus Gedda, 08-580 070 12

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2015-09-28