2015-06-22

  Inslag i Rapport om fotbollsklubbar fälls

  Granskningsnämnden har fällt ett inslag i Rapport som granskade fotbollsklubbars benägenhet att ansöka om tillträdesförbud för risksupportrar. Nämnden ansåg att inslaget stred mot kravet på saklighet.

  Granskningsnämnden konstaterade att det i inslaget i Rapport utelämnades viktig information om en överenskommelse mellan fotbollsklubbar och polisen. Mot bakgrund av att inslagets utgångspunkt var att ifrågasätta varför fotbollsklubbar sällan anmäler risksupportrar var denna uppgift central för inslagets framställning. Att uppgiften inte redovisades för tittarna innebar att det gavs en missvisande bild av hur fotbollsklubbar förhåller sig till lagen om tillträdesförbud. Inslaget stred därför mot kravet på saklighet (beslut 14/02404). 

  Övriga fällda sändningar

  • Ett inslag i SVT:s Rapport om en misstänkt våldtäkt stred mot kravet på saklighet (beslut 15/00346).
  • SVT:s sändning från invigningen i skid-VM i Falun stred i ett avseende mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande (beslut 15/00564).
  • Ett offentliggörande i TV4 av nämndens beslut uppfyllde inte kravet att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut (beslut 15/01004).

  Övriga ärenden

  • TV4 har uppfyllt kravet på att sända regionala program i programtjänsten TV4 HD (beslut 15/00463).
  • P1 Dokumentär: Patienten och tystnaden del 1 om sjukvårdspersonal som begår brott friades (beslut 15/00105).
  • Inslag i SR:s sändningar i Ekot och Vetenskapsradion om forskning och polisregister friades (beslut 14/03055).
  • Uppdrag granskning om Islamiska Staten friades (beslut 15/00521).
  • Ett inslag i SVT:s Rapport om strider i Ukraina friades (beslut 15/00602).


  För mer information kontakta;
  Johannes Wik, 08-580 070 33

  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats.
  >> Till Sök ärende.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2015-06-22