2018-10-10

  Remiss - Att främja tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning – en förutsättning för mediestöd

  MPRT har tagit fram ett förslag till närmare utformning av ett tröskelkrav på främjande av tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, som villkor för det nya mediestödet.

  Förslaget är skickat till remissinstanser men även andra intressenter är välkomna att bidra med synpunkter på förslaget.

  Läs mer om förslaget till utformning av ett tröskelkrav på främjande av tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning här.

  Sista dagen för att ge synpynkter via e-post är 19 oktober.


  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-11-07