Mer om tv

Tv levereras till konsumenterna med hjälp av ett flertal olika sändningstekniker såsom kabel, satellit, marknät eller bredband. Marksänd och satellitsänd tv överförs trådlöst i etern medan kabelsänd och ip-tv översänds i kabel, så kallad trådsändning.

Kabel-tv

Kabel-tv-nät finns främst i tätortsområden och har en begränsad utbredning i glest bebyggda områden. Cirka hälften av Sveriges hushåll kan nås av ett kabelnät och det är det vanligaste sättet att ta emot tv. Kabel-tv-nät är byggda för att kunna distribuera ett stort antal tv-kanaler samtidigt till alla slutanvändare anslutna till nätet.

Det finns cirka 2,2 miljoner analoga kabel-tv-abonnemang i Sverige. Analoga abonnemang är ofta grundabonnemang som ägaren av en flerfamiljsfastighet tecknar med en operatör. Ett hushåll i en sådan fastighet kan ha både ett analogt grundabonnemang via sin fastighetsägare och ett individuellt digitalt abonnemang. Vid slutet av 2015 var antalet digitala kabel-tv-abonnemang 734 000. Vid utgången av första halvåret 2016 var antalet 731 000 digitala kabel-tv-abonnemang. 

Den största kabel-tv-operatören är Com Hem AB, som vid slutet av 2015 hade 74 procents marknadsandel, följt av Telenor Sverige AB med 15 procent, AB Sappa med 6 procent och TeliaSonera AB med knappt 5 procents marknadsandel.  

 

Marksänd-tv

Teracom AB äger och driver infrastrukturen för marksänd tv i Sverige. Marknätet är uppbyggt kring 54 större sändarstationer som når merparten av de svenska hushållen. Utöver detta finns det även cirka 600 mindre sändarstationer för att nå de hushåll som inte täcks av de stora sändarstationerna. 

Boxer TV Access AB förmedlar betal-tv-abonnemang i marknätet. Teracom Boxer Group AB (numera Teracom Group AB) sålde Boxer TV Access AB till Com Hem AB i juni 2016. Boxer TV Access AB hade 538 000 betal-tv-abonnenter vid utgången av 2015. Vid utgången av första halvåret 2016 hade Boxer TV Access AB 502 000 abonnenter.

Enligt PTS undersökning Hushållens användning av fri-tv 2015 har knappt 7 procent av hushållen i Sverige, vilket motsvarar cirka 290 000 hushåll, enbart fri-tv via marknätet. Med fri-tv avses de kanaler som kan tas emot via tv-antenn och digital-tv-box utan abonnemang. Hushållen kan se kanalerna SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen och Kunskapskanalen samt TV4, TV6 och TV Finland. 

 

Satellit-tv

Satelliter tar emot tv-signaler från markstationer på jorden, förstärker dessa och sänder tillbaks tv-signalerna över ett visst geografiskt område på jorden där de kan tas emot av parabolantenner.

De tv-sändningar som riktas till en svensk publik har en teoretisk befolkningstäckning på 100 procent. Ipraktiken kan många hushåll inte ta emot sändningarna eftersom mottagningen i princip kräver fri sikt mellan satelliten och parabolantennen. Om man exempelvis bor i en lägenhet kan det vara svårt att sätta upp en parabolantenn med fri sikt. Det förekommer dessutom att fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är restriktiva med att tillåta de boende att sätta upp parabolantenner i flerfamiljshus, i synnerhet om parabolantennen placeras på husfasaden och inte på balkongen.

År 2015 fanns 607 000 satellit-tv-abonnemang i Sverige. Första halvåret 2016 fanns det 596 000 satellit-tv-abonnemang. De två stora satellit-tv-operatörerna i Sverige är Canal Digital Sverige AB och Viasat AB, som vid slutet av 2015 hade 51 respektive 49 procents marknadsandelar. 

 

Ip-tv

Ip-tv, eller tv via bredband, innebär att tv-signaler distribueras genom fiber, fiber-LAN och xDSL. Ip-tv är den enda distributionsplattformen växer. I slutet av 2015 fanns det 952 000 tv-abonnemang i Sverige. Under 2015 gick ip-tv om kabel-tv som den största digitala distributionsplattformen. Ökningen beror på att antalet tv-abonnemang via fiber och fiber-LAN blir fler. Antalet abonnemang via xDSL, som använder samma kopparledningar som används för traditionell telefoni, har däremot minskat sedan 2012.

Antalet ip-tv-abonnemang fortsatte att öka under första halvåret 2016. Det totala antalet ip-tv-abonnemang uppgick till en miljon abonnemang den 30 juni 2016. Det är en ökning med 11 procent sedan 30 juni 2015. Antalet abonnemang på ip-tv via fiber den 30 juni 2016 var 793 000 abonnemang. Ip-tv via fiber är nu för första gången den största digitala distributionsplattformen. Antalet abonnemang på tv via xDSL fortsatte att minska under det första halvåret 2016 och var 220 000 abonnemang den 30 juni 2016.

Det finns ett flertal internetleverantörer som erbjuder ip-tv-abonnemang. De största leverantörerna av ip-tv är TeliaSonera AB som har 67 procents marknadsandel, följt av Telenor Sverige AB med 15 procent, Com Hem AB med 8 procent och Viasat AB med 6 procents marknadsandel.  

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2016-12-14