Mer om radio

Det svenska radiolandskapet består av radioformerna nationell radio, kommersiell lokalradio och ideell närradio. Sveriges Radio har flest lyssnare och är de enda som sänder i hela Sverige. Varje dag lyssnar mer än 70 % på radio. Det finns även ett brett utbud av kanaler att lyssna på via mobilen och webben. Dessutom finns det möjlighet att lyssna på program som redan har sänts via poddfiler och på webben.

Sveriges radio

Public service-företagen, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB (UR), har tillstånd att sända nationell radio. Sveriges Radios och UR:s verksamhet styrs av regler som fastställs av riksdag och regering. Med stöd av radio- och tv-lagen utformar regeringen sändningstillstånd som bestämmer ramarna för verksamheten. Public service-företagens nuvarande sändningstillstånd gäller till och med 2019. 

Analog kommersiell radio

Det finns idag 103 tillstånd att sända analog kommersiell radio fördelade över hela Sverige. Den analoga kommersiella radion domineras idag av de två nätverken;

 • MTG Radio AB och
 • Bauer Media AB,

som båda är delar av stora internationella mediekoncerner. MTG Radio AB tillhör Modern Times Group MTG AB och tillhör Bauer Media Group AB.

Nätverket MTG Radio består av 27 radiostationer. MTG Radio:s stationer är;

 • RIX FM,
 • Bandit Rock 
 • Lugna Favoriter
 • Power Hit Radio
 • Star FM.

I nätverket Bauer Media ingår 75 radiostationer. Bauer Media sänder formaten;

 • Mix Megapol,
 • Rockklassiker,
 • FM Vinyl
 • Svensk Pop
 • NRJ.

Digital kommersiell radio

I oktober 2010 beslutade regeringen vilket sändningsutrymme som får användas för digital kommersiell radio. I juni 2012 utlyste vi lediga tillstånd för att sända digital kommersiell radio och i början av oktober 2014 utdelades det 21 nationella och fyra lokala/regionala tillstånd. Tillstånden gäller under tiden 2 oktober 2014 till den 30 september 2022. 

Närradio

Närradion är de ideella föreningarnas radio och har funnits sedan 1979.  Antalet tillståndshavare var i slutet av 2016, 689 stycken. Sändningsområdena är oftast begränsade till en kommun förutom i storstäderna. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, kommunala bidrag och reklamintäkter. Eftersom närradion är avsedd för ideella föreningar får inte föreningens radioverksamhet gynna sina medlemmar ekonomiskt.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2016-12-14