Mediekonsumtion

Teknikutvecklingen har gjort det möjligt att konsumera medier på nya sätt samtidigt som tiden vi spenderar på medier inte har ökat markant. Digitaliseringen har gjort att vår konsumtion har blivit mer personligt anpassad och att vi kan bestämma allt mer själva över när, var och hur vi konsumerar medieinnehåll.

Av rapporten Mediekonsumtion framgår det bland annat hur teknikutvecklingen har påverkat vårt sätt att konsumera medier och hur konsumtionen fördelar sig mellan olika medier. I år har rapporten fokus på hur vi konsumerar ljud. För att få en heltäckande bild av hur främst radiolyssnandet utvecklats över tid har Fil. Dr Jakob Bjur, Research Director Media på Kantar Sifo skrivit det inledande kapitlet.

Den primära källan för rapporten är Nordicom-Sveriges årliga räckviddsundersökning Mediebarometern. För att redovisa tv-tittande och räckvidd används MMS Årsrapport. Sedan 1993 mäter de tv-tittandet i Sverige. Tittartid och tillgång till playtjänster är hämtad från MMS Trend och Tema rapport. En del av statistiken kring internetanvändning kommer från Svenskarna och internet som görs av Internetstiftelsen. Radiolyssnandet mäts av Kantar Sifo som har i uppgift att ta fram de officiella nationella lyssnartalen för radio. Från ORVESTO Konsument 2016:3 kommer de uppgifter om de svenska hushållens mediekonsumtion som använts i rapporten.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2017-11-29