Medieutveckling

Mediemarknaden är under stor och snabb förändring. Teknikutvecklingen gör det möjligt att konsumera medieinnehåll på nya sätt – mobilt och individuellt anpassat. Nya aktörer utmanar de befintliga med nya erbjudanden och affärsmodeller.

Den dagliga konsumtionen av medier förskjuts allt mer från de traditionella tablåstyrda medierna mot valfriheten på de uppkopplade plattformarna. Konsumenterna har snabbt vant sig vid att kunna titta, lyssna eller läsa vad, var och när de vill. Den tekniska revolution som internet stod för har blivit en självklarhet i nästan varje hem men även telefon. Det är allt färre svenskar som befinner sig utanför den digitala världen. Våra medievanor förändras och mediebolagen driver på utvecklingen genom att lansera allt fler nya tjänster. Konsumenternas ökade möjligheter att själva styra över sin mediekonsumtion förändrar villkoren för alla aktörer på mediemarknaden. 

Vi har i uppdrag av regeringen att följa och analysera utvecklingen inom medieområdet och att därefter sprida vår kunskap till allmänheten. I våra rapporter kan du läsa mer om de förändringar som pågår med fokus på hur medierna regleras, hur de konsumeras,  deras ekonomi samt deras utbud.

Senast uppdaterad 2016-06-16