Diagram och grafer på papper och skärmar.

Mer om media

Under mer om media hittar du mer fördjupad läsning om medieområdet. Här finns beskrivningar av den svenska radio- och tv-marknaden, presstödet samt public service.

Vi har i uppdrag att följa utvecklingen inom medieområdet och sprida kunskap om den till allmänheten. Därför följer vi utvecklingen genom att särskilt bevaka och informera om ägande- och branschstruktur, statistik, teknik, innehåll och ekonomiska förhållanden inom medieområdet. Som en del av bevakningen kommer vi publicera rapporter om ekonomi, konsumtion och utbud under rubriken medieutveckling. 

I våra rapporter kan du läsa mer om de förändringar som pågår med fokus på hur medierna konsumeras, ägarförhållanden, vilka aktörerna är och hur medierna regleras. Rapporten Svenskt medieutbud innehåller tabeller och figurer som sammanfattar programutbudet för år 2015 främst för linjär tv. Den har gjorts i samarbete med Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet (JMG) under ledning av professor Kent Asp.

Senast uppdaterad 2017-01-03