Närradio

Närradio är de ideella föreningarnas radio och har funnits sedan slutet av 1970-talet. Om du vill sända närradio måste du ansöka om ett tillstånd från oss. Tillstånd att sända närradio kan lämnas till närradioföreningar, ideella föreningar och trossamfund som har anknytning till sändningsområdet.

Läs mer här hur vi hanterar dina personuppgifter

Hur söker man tillstånd?

  • Du ansöker genom att fylla i blanketten för Ansökan om tillstånd att sända närradio och skickar in den till oss tillsammans med efterfrågade dokument. Tillståndet gäller normalt i fem år och alla tillståndshavarna delar på en frekvens inom sändningsområdet.
  • Utse en ansvarig utgivare och anmäla detta till oss genom att fylla i och skicka in blanketten för anmälan av utgivare.

Reglerna om tillståndsgivningen för närradion finns i radio- och tv-lagen och gäller alla som vill ansöka om tillstånd.

Sändningsområde

Ett sändningsområde är oftast en kommun men om det finns särskilda skäl kan vi besluta om ett större sändningsområde. En tillståndshavare måste därför vara beredd på att dela med sig av sin sändningstid om fler föreningar får tillstånd att sända i samma område.

När vi bedömer om en ideell förening eller ett trossamfund har anknytning till sändningsområdet tar vi hänsyn till var studion och övriga lokaler för verksamheten finns, var den ansvarige utgivaren och styrelsemedlemmarna är bosatta samt var föreningsstämman och styrelsemöten hålls.

Utgivare

De föreningar som vill börja sända närradio måste, för att få sändningstillstånd, utse en utgivare och anmäla den till oss. 

Utgivaren är juridiskt ansvarig om yttrandefrihetsbrott, till exempel hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning, begås under sändning.

Läs mer om utgivarens ansvar här.

Frågor och svar om att sända närradio

Vi har samlat ihop 10 vanliga frågor och svar för dig som ska sända närradio. Du hittar informationsbladet i länklistan nedan.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-10-03