Analog kommersiell radio

Den som vill sända analog kommersiell radio får ansöka om tillstånd hos oss. Ett tillstånd att sända kommersiell radio innebär en rätt att sända en programtjänst (kanal) inom det sändningsområde som anges i tillståndet. Nu finns det möjligt att söka tillstånd för perioden 1 augusti 2018–31 juli 2026.

Nuvarande tillstånd

De nuvarande 103 tillstånden gäller till och med den 31 juli 2018. Sändningsområdena är begränsade till att omfatta en eller flera kommuner.

Nu finns det möjlighet att söka nya tillstånd för analog kommersiell radio.

Läs mer här om hur du söker tillstånd för kommersiell radio för perioden 1 augusti 2018-31juli 2026.

För de 21 tillstånd som har fördelats genom ett slutet anbudsförfarande har tillståndshavarna betalt en engångsavgift som tillsammans uppgår till drygt 92 miljoner kronor.

Övriga tillståndshavare betalar en årlig avgift för varje tillstånd/radiokanal. För tillstånd meddelade före 1 juli 2001 är avgiften mellan cirka 60 000 och 3 600 000 kronor år 2017. För tillstånd meddelade efter den 1 juli 2001 men före 2010, är avgiften 48 000 kronor.

När kan man söka tillstånd?

Vi kommer att informera när det finns lediga tillstånd att söka och inom vilken tid man kan söka. Det är inte möjligt att söka tillstånd vid andra perioder än de vi bestämt. Tillstånden fördelas genom ett slutet anbudsförfarande Den som önskar få ett tillstånd får lämna anbud på de områden som man önskar få tillstånd i. Tillstånd kommer att ges till den som lämnat högsta anbudet (sändningsavgift för hela tillståndsperioden) och som dessutom bedöms ha finansiella och tekniska förutsättningar att bedriva sändningar under hela tillståndsperioden. Det finns vissa begränsningar i att ha mer än ett tillstånd inom ett sändningsområde. Stat, landsting och kommuner kan inte få tillstånd.  


Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2017-08-22