Utgivningsbevis

Privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter kan ansöka om utgivningsbevis hos oss för sina databaser. Att ansöka om ett utgivningsbevis är dock frivilligt. Ett utgivningsbevis är giltigt i tio år och kan sedan förnyas. Det ger samma grundlagsskydd för yttrandefriheten som massmedieföretag har för sina publiceringar på internet.

Läs mer här hur vi hanterar dina personuppgifter

Hur ansöker jag om utgivningsbevis?

Du ansöker om utgivningsbevis via våra e-tjänster. Fyll i formuläret och bifoga de efterfrågade dokumenten. Glöm inte att betala ansökningsavgiften i samband med din ansökan.

Handläggningstid

Handläggningstiden är ca 2 månader från det att ansökan kommit in.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften för utgivningsbevis är 2 000 kronor. Ansökningsavgiften ska sättas in på bankgiro 787-6949 och ange domänadressen på avin. Avgiften måste vara betald för att vi ska behandla ansökan.

Bedömning

 • Vid en ansökan om utgivningsbevis gör vi en bedömning av om databasen uppfyller kraven för grundlagsskydd.
 • Vad som publiceras, i vilket syfte och vem som står bakom publiceringen har ingen betydelse för vår bedömning om utgivningsbevis kan utfärdas.

Varför ska jag ha ett utgivningsbevis?

Din databas är inte automatiskt grundlagsskyddad
Om din webbplats eller databas inte faller under det automatiska grundlagsskyddet ger utgivningsbeviset din databas samma skydd. Men även ett massmedieföretag kan ansöka om ett utgivningsbevis.

Du driver en digital bio
Om du driver en digital bio och inte är ett massmedieföretag behöver du ett utgivningsbevis för att visningen av filmerna ska vara grundlagsskyddade.

Digital bio innebär en filmvisning till allmänheten där filmen inte spelas upp från traditionella filmrullar utan den spelas upp digitalt från till exempel en server (databas). Filmen levereras till biografen antingen via en hårddisk eller elektroniskt via bredband och satellit, där den sedan lagras på en server. Filmen kan även spelas upp direkt från filmleverantörens databas via länk.

Utgivningsbeviset ger 10 års skydd
Utgivningsbeviset är giltigt i 10 år och kan sedan förnyas. Ansökan om förnyelse sker på samma sätt och på samma blankett som en ursprunglig ansökan.

Förutsättningar för att få utgivningsbevis

Man kan bara få utgivningsbevis om databasen

 • är tillgänglig för allmänheten
 • tillhandahålls på särskild begäran, det vill säga att besökaren aktivt söker upp den
 • är väl avgränsad och framstår som en sammanhållen produkt, exempelvis genom enhetlig formgivning
 • inte kan ändras av någon annan än redaktionen
 • har ett namn som innehåller ett domännamn

Dessutom måste databasen ha:

 • anknytning till Sverige, till exempel genom att redaktionen finns i här.
 • en behörig utgivare.
 •  ett namn som inte kan förväxlas med någon annan databas som finns registrerad hos oss.

Vad gäller för diskussionsforum och gästböcker på webbplatsen?

Modererade diskussionsforum kan få grundlagsskydd
Om alla inlägg godkänns av redaktionen innan de publiceras är det möjligt att få utgivningsbevis.

Omodererade diskussionsforum har inte grundlagsskydd
Webbplatser som innehåller omodererade diskussionsforum, artikelkommentarer, gästböcker och liknande omfattas inte av grundlagsskyddet eftersom de kan ändras av andra än redaktionen.

Lyft ut det omodererade diskussionsforumet
Om man har en omodererad tjänst och vill ha ett utgivningsbevis så måste den omodererade tjänsten skiljas av så att den för användaren framstår som en egen databas. Det kan t.ex. ske genom avvikande formgivning. Det är också viktigt att det högst upp i anslutning till de omodererade kommentarerna tydligt framgår att den som skriver ett inlägg själv ansvarar för detta.

Skyldigheter

Om du får ett utgivningsbevis för en databas eller webbplats så har du vissa skyldigheter.

 • En utgivare ska alltid finnas. Han eller hon har ensam det straffrättsliga ansvaret för vad som publiceras. Utgivaren ska anmälas till oss. Läs mer om vad som gäller för utgivare här.
 • Webbplatsens och utgivarens namn samt vem som har utsett utgivaren ska publiceras på webbplatsen.
 • Innehållet på webbplatsen ska dokumenteras i sex månader.

Skyldigheterna påverkar inte grundlagsskyddet men är i de flesta fallen straffsanktionerade.

Om du skulle behöva så kan du fortfarande ansöka genom att fylla i blanketten för Utgivningsbevis för databas och skicka in den tillsammans med efterfrågade dokument, samt betala in ansökningsavgiften.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-06-17