Internetpublicering- Myndigheten för press, radio och tv
Person sitter framför sin bärbara dator med en smarttelefon i händerna.

Publicera på internet

Vid publicering på internet kan yttrandefriheten skyddas på samma sätt som i radio, tv och tidningar. Vissa kan omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd, som exempelvis massmediaföretag. Men även mindre företag och privatpersoner kan ansöka om utgivningsbevis för att få sin webbplats grundlagsskyddad.

Vad innebär grundlagsskydd?

Grundlagsskyddet innebär bland annat att:

  • särskilda ansvarsregler gäller för yttrandefrihetsbrott
  • utgivaren ansvarar för det som publiceras
  • meddelare har rätt att vara anonyma – myndigheter får inte forska efter deras namn och journalister får inte avslöja meddelarens identitet
  • myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publicering (censurförbud)
  • Dataskyddsförordningen (GDPR) inte gäller om dess tillämpning strider mot yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

På Datainspektionens webbplats finns information om GDPR.

Vilka kan få grundlagsskydd?

Automatiskt grundlagsskydd

  • Massmedieföretag kan under vissa förutsättningar omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd för sina databaser eller webbplatser.
  • Massutskick av e-post, exempelvis nyhetsbrev, kan omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd.

Utgivningsbevis

Företag, organisationer och privatpersoner vars webbplatser eller databaser som inte omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd kan ansöka om ett utgivningsbevis som ger samma grundlagsskydd. Det är dock frivilligt att ansöka om ett utgivningsbevis.

Läs mer om utgivningsbevis här.

Läs mer om vad en databas är här.

Personuppgifter på nätet

Vi får många frågor som gäller personuppgifter som publiceras på webbplatser. Vi vill här förklara några av de regler som gäller och hur det kan komma sig att personuppgifter i vissa fall får publiceras utan din tillåtelse.

Dataskyddsförordningen (GDPR) och utgivningsbevis

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. Den kallas också GDPR och ersätter personuppgiftslagen. 

Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling inte gäller när det strider mot den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet. Förordningen påverkar alltså inte verksamheter med utgivningsbevis och massmedieföretags automatiskt skyddade databaser.

Läs mer här hur vi hanterar dina personuppgifter

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för de nya reglerna och har vägledningar sin webbplats om GDPR och utgivningsbevis. De har även sidor frågor och svar kring vad som gäller.

>> Fakta om GDPR

>> Sajter med utgivningsbevis

Utgivningsbevis ger grundlagsskydd

Ett utgivningsbevis innebär att webbplatsen får grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagsskyddet gör att reglerna i personuppgiftslagen inte gäller och då är det tillåtet att publicera personuppgifter som till exempel namn och adress utan att företaget/personen som driver webbplatsen behöver din tillåtelse. 

Läs mer om utgivningsbevis här

Alla webbplatser som publicerar personuppgifter har inte utgivningsbevis och för dem gäller personuppgiftslagen. Du kan söka i vårt tillståndsregister och få reda på om en viss webbplats har utgivningsbevis.

Utgivningsbeviset ger dock inte rätt att publicera vad som helst

Ett utgivningsbevis ger inte rätt att publicera vad som helst. De handlingar som strider mot grundlagen som till exempel förtal, olaga hot eller hets mot folkgrupp kan polisanmälas. I vissa fall kan också Justitiekanslern ta upp åtal som handlar om förtal.

Vad kan jag göra om jag inte vill att mina personuppgifter ska finnas på en webbplats?

Myndigheten för press, radio och tv kan inte ta bort personuppgifter åt dig eller be företaget/personen som driver webbplatsen ta bort uppgifterna. Kontakta istället den som driver webbplatsen och be att dina uppgifter tas bort. Men om det finns ett utgivningsbevis för webbplatsen så har de rätt att publicera uppgifterna och behöver inte ta bort dem.

Vem som helst kan ansöka om ett utgivningsbevis för sin webbplats. Det är Myndigheten för press, radio och tv som utfärdar utgivningsbevis. När vi utfärdar ett bevis får vi inte göra en bedömning av webbplatsens innehåll eller syftet med verksamheten.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2018-07-05