En fjärrkontroll riktad mot en tv i bakgrunden.

Att anmäla ett programinslag

När det gäller innehållet i radio- och tv-sändningar så regleras det som programföretagen ska och får göra dels i radio- och tv-lagen, dels i programföretagens sändningstillstånd. För att reglerna ska vara effektiva krävs en oberoende kontroll. Den kontrollen görs av Granskningsnämnden för radio och tv, som är en del av vår myndighet.

Du som privatperson kan bidra till nämndens tillsyn genom att anmäla inslag eller program som kan bryta mot någon av reglerna. Nämnden granskar dock bara sänt material.

Granskningsnämnden beslutar

Det är granskningsnämnden som fattar beslut i anmälningsärenden. Det är dock långt ifrån alla anmälningar som resulterar i ett nämndbeslut. Många anmälningar leder inte till någon granskning alls. En del blir till ärenden som beslutas av nämndens ordförande medan några lyfts upp till hela granskningsnämnden då de kan vara komplicerade eller principiellt viktiga.

Senast uppdaterad 2020-01-15