48 nya tillstånd för marksänd tv

Myndigheten för press, radio och tv har idag beslutat att ge 47 nationella och 1 regionalt tillstånd att sända tv och sökbar text-tv i marknätet. 7 av tillstånden rör hd-sändningar och under tillståndsperioden kommer ytterligare 5 programtjänster att få börja sända i hd-kvalitet.

Tillstånden gäller under tiden 1 april 2020 - 31 december 2025.

En övergång till komprimeringstekniken MPEG-4 i sändarnät 2 och 3 kan komma att göras under tillståndsperioden vilket gör det möjligt för äldre tv-mottagare att ta emot TV3, TV4 och Kanal 5 i hd-kvalitet. 

Följande programtjänster får tillstånd att börja sända från den 1 april 2020.
(Uppdaterad 31 mars 2020)

Tillståndshavare

Programtjänstens beteckning

Inom parentes anges sändningskvalitet

(om bytt beteckning anges den tidigare beteckningen kursivt inom parentes) 

Al Jazeera Media Network 

Al Jazeera English (sd)

Axess Publishing AB

Axess (sd)

BBC Studios Distribution Ltd 

BBC Earth (sd)

BBC Global News Ltd

BBC World News (sd)

C More Entertainment AB 

C More First (sd)

C More Entertainment AB

C More Fotboll & Stars HD (hd)

C More Entertainment AB 

C More Golf & SF-kanalen (sd)

C More Entertainment AB

C More Live & Hits (sd)

(C More Hockey & Hits)

C More Entertainment AB 

C More Hockey (sd)

(C More Live)

C More Entertainment AB

C More Series (sd)

C More Entertainment AB 

Sportkanalen HD (hd)

CSI Sports Network Ltd

Fight Sports (sd)

Discovery Corporate Services Ltd 

Animal Planet (hd)

Discovery Corporate Services Ltd

Discovery Channel (sd)

Discovery Corporate Services Ltd 

Investigation Discovery

Discovery Corporate Services Ltd

Kanal 5 (sd)

Discovery Corporate Services Ltd 

Kanal 5 (hd)

Discovery Corporate Services Ltd

Kanal 9 (sd)

Discovery Corporate Services Ltd 

Kanal 11 (sd)

Discovery Corporate Services Ltd

TLC (sd)

Eurosport SAS 

Eurosport 1 (sd)

Eurosport SAS

Eurosport 2 (sd)

Fox Networks Group Espana S.L. 

FOX (sd)

VIMN Netherlands B.V.

MTV (sd)

NGC Europe Ltd  

National Geographic (hd)

Nickelodeon International Ltd

Nick Jr. (sd)

Nickelodeon International Ltd 

Nickelodeon (sd)

Nordic Entertainment Group UK Ltd

TV10 (sd)

Nordic Entertainment Group UK Ltd 

TV3 (hd)

Nordic Entertainment Group UK Ltd

TV3 (sd)

Nordic Entertainment Group UK Ltd 

Viasat Sport Extra (sd)

(TV3 Sport)

Nordic Entertainment Group UK Ltd

TV6 (sd)

Nordic Entertainment Group UK Ltd 

TV8 (sd)

Nordic Entertainment Group UK Ltd

Viasat Film Premiere (sd)

Nordic Entertainment Group UK Ltd 

Viasat Sport

(Viasat Hockey)

Nordic Entertainment Group UK Ltd

Viasat Motor (sd)

Nordic Entertainment Group UK Ltd 

Viasat Series (sd)

Nordic Entertainment Group UK Ltd

Viasat Sport Premium (sd)

Sverigefinska Riksförbundet 

TV Finland (sd)

Turner Broadcasting System Europe Ltd

Cartoon Network (sd)

Turner Broadcasting System Europe Ltd 

CNN International (sd)

TV4 AB

Sjuan (sd)

TV4 AB 

TV12 (sd)

TV4 AB

TV4 (sd)

TV4 AB 

TV4 Fakta (sd)

TV4 AB

TV4 Film (sd)

TV4 AB 

TV4 HD (hd)

VIMN Netherlands B.V.

Paramount Network (sd)

 

Du hittar hela beslutet och bilagor under dokument längst ner på sidan.

De nya tillstånden för att sända marksänd tv och sökbar text-tv som utfärdas av Myndigheten för press, radio och tv kommer att börja gälla fr.o.m. den 1 april 2020. Regeringen har beslutat om vilket sändningsutrymme som ska användas för marksänd tv under kommande tillståndsperiod. 

Ett tillstånd att sända marksänd tv och sökbar text-tv får endast ges till programföretag som har ekonomiska och tekniska förutsättningar att sända under hela tillståndsperioden och som är beredd att samarbeta med andra tillståndshavare i tekniska frågor.

När vi utfärdar tillstånd ska vi särskilt ta hänsyn till att sändningsutrymmet tas i anspråk för olika programtjänster så att sändningarna kommer att tillgodose olika intressen och smakriktningar, för såväl nationella som lokala och regionala programtjänster och av flera av varandra oberoende programföretag.

Inkomna ansökningar

Sökande Antal ansökningar
Al Jazeera Media Network 1
Axess Publishing AB 2
BBC  Global News Ltd 1
BBC Studios Distribution Ltd 2
C More Entertainment AB 8
CSI Sports Network Ltd 1
Discovery Corporate Services Limited 14
Eurosport SAS 4
Fox Networks Group Espana SL. 1
H&C TV Limited 1
Matkanalen AS 1
MTV Networks Europe Inc. 2
NGC Europe Ltd  1
Nickelodeon International Ltd. 3
Nordic Entertainment Group UK Ltd 22
Sverigefinska Riksförbundet 1
The Walt Disney Company Ltd 2
Turner Broadcasting System Europe Limited 3
TV4 AB 7
VIMN Netherlands B.V 1


Handläggningsprocessen för inkomna ansökningar

Nu inleds handläggningsprocessen för inkomna ansökningar som kommit in till oss. En ansökan kan gälla antingen en sändning i sd- eller hd-kvalitet. Till vår hjälp har en utomstående konsult anlitats för den finansiella granskningen av programföretagen. Det är Myndigheten för press, radio och tv som gör den slutgiltiga bedömningen av sökandes finansiella förutsättningar.

Vi har som målsättning att fatta beslut omkring månadsskiftet januari-februari 2020. Tillstånd att sända marksänd tv gäller normalt i sex år. För att tillståndperioden ska synkroniseras med tillståndsperioden för public service, kan dock tillståndstiden bli något kortare, t.o.m. 31 december 2025.

Läs gärna igenom våra sammanställda frågor och svar om tillståndsprocessn.

Omslagsbild föreställande tv-master i bakgrunden

Har ni frågor kontakta 
Georg Lagerberg, enhetschef, Georg.lagerberg@mprt.se
Eva Bengtsson Åström, eva.bengtsson@mprt.se
Therese Köster, therese.koster@mprt.se

Ni kan även mejla in era frågor till; registrator@mprt.se

Information om innehållsregler för tv-sändningar i marknätet

Med anledning av att myndigheten utlyser nya tillstånd att sända marksänd tv vill vi informera om de innehållsregler som gäller för sändningarna och granskningsnämnden för radio och tv:s praxis. Det gäller bland annat radio- och tv-lagens bestämmelser om sponsring, annonser, otillbörligt gynnande, produktplacering, sändningsbeteckning samt våld och pornografi.

För frågor om innehållsregler, kontakta
Rasmus Gedda per telefon 08-580 070 12 eller via e-post rasmus.gedda@mprt.se

Strategi 

Myndigheten för radio och tv har, i samråd med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen, tagit fram en strategi som beskriver utgångspunkter och inriktning för arbetet med sändningstillstånd för marksänd tv. Syftet är att den ska bidra till ökad tydlighet för aktörer på marknaden vad gäller de förutsättningar och villkor som kan komma att ställas för sändningstillstånd. Även marknadens aktörer har fått möjlighet att komma med synpunkter på ett utkast till strategi.

MPRT gör följande ställningstaganden:

  • Avsatt frekvensutrymme ska användas för tv-sändningar. 
  • Ledigt frekvensutrymme ska så snart som möjligt utlysas på nytt.
  • Minst tre sändarnät ska använda den effektivare utsändningstekniken DVB-T2. MPRT kan under tillståndsperioden besluta att även övriga sändarnät ska migrera till DVB-T2. En sådan övergång ska ske om det är nödvändigt av frekvenstekniska skäl eller om det utifrån ett tydligt konsumentperspektiv är lämpligt att en sådan övergång sker.
  • Det ska vara möjligt att söka tillstånd för sändningar i såväl sd- som hd-kvalitet.
  • Parallellsändningar i sd- och hd-kvalitet kan komma att tillåtas i begränsad omfattning om det kan motiveras utifrån ett konsumentperspektiv.
  • Det ska vara möjligt att söka tillstånd även för lokala och regionala programtjänster.

Läs hela strategin för marksänd tv 2020 här (pdf)

Nya föreskrifter

Myndigheten har beslutat om nya föreskrifter för ansökan om tillstånd och medgivande till överlåtelse av sådant tillstånd. De ändringarna som gjorts är i huvudsak av redaktionell karaktär, dvs. inga ändringar i sak. 

Läs de nya föreskrifterna för ansökan om tillstånd (pdf)

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2020-04-01