2015-06-23

  Medieutveckling 2015 finns nu att läsa

  Den starkaste trenden av förändring över de senaste fyra åren är att de ungas, liksom stora delar av befolkningens, medieliv blivit mobilt. 62 procent av 17- till 18-åringarna använder mobilen mer än tre timmar per dag.

  Idag har hälften av alla tvååringar varit på nätet och 95 procent av 11-åringarna har en egen mobil.Tidigare var den medieform, som flest barn och unga ägnade sig åt varje dag, att se på filmer eller tv-program. 

  Tv fortsatt starkt men tittandet minskar

  Jämfört med dagspress och radio har tv i högre grad lyckats behålla sin publik men enligt såväl Nordicoms Mediebarometer som MMS publikmätningar har tv-tittandet successivt minskat under 2010-talet. Enligt MMS tittade den genomsnittlige svensken på tv 153 minuter per dag under 2014. Det är sex minuter mindre än under 2013 och 13 minuter mindre än 2010.  

  Nya aktörer som konkurrerar om publikens tid och pengar

  Vid sidan av de traditionella tv-företagen finns sedan ett par tre år tillbaka en rad nya aktörer som konkurrerar om den svenska tv-publikens tid och pengar. Mest uppmärksammad är amerikanska Netflix, som sedan etableringen i Sverige 2012 kommit att bli en betydande aktör på den svenska mediemarknaden. 

  Medierna konsumeras mer på nätet

  Den totala användningstiden för olika medier har ökat med 21 minuter sedan 2007. Användningen av linjär traditionell tv, radio och dagstidningar har minskat de senaste åren medan internetanvändningen har ökat. Internet har ökat för varje år men inte i samma omfattning sedan 2013. En genomsnittlig dag 2014 använder vi nästan dubbelt så lång tid till sociala medier som till traditionella medier på internet. Åldersgruppen 15 till 24 år använder 102 minuter till sociala medier en genomsnittlig dag jämfört med 29 minuter till traditionella medier. De yngres medieanvändning har ökat genom åren tack vare internets genomslag.

  Du kan läsa och ladda ner rapporten här.  

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2015-06-23