Mediepolitik

En viktig del i vårt arbete att följa medieutvecklingen är att beskriva den svenska mediepolitiken och det regelverk som gäller för medieföretag som finns på den svenska marknaden. För att förstå det svenska regelverket, behöver man även ha en inblick i de EU-regler som Sverige och de aktörer som finns på den svenska marknaden är skyldiga att följa.

I rapporten Mediepolitik beskriver vi först övergripande EU:s regler och andra aktiviteter inom medieområdet. Därefter kommer vi in på det svenska regelverket och avslutningsvis något om aktuella utredningar inom medieområdet.

Rapporten ska ge läsaren en inblick och ökad förståelse för hur mediepolitiken och regelverket kring medierna skapas och ser ut samt några tips om var man kan hitta mer information och fördjupning. Tanken är att denna rapport ska uppdateras årligen.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2018-12-19