Medieekonomi

I denna rapport, som ersätter de tidigare rapporterna Dagspressens ekonomi och delvis Medieutveckling, strävar vi efter att ge en övergripande bild av hur ekonomin ser ut bland de svenska medieföretagen.

Medieekonomi 2017

Com Hem toppar listan över de utlandskontrollerade företagen på den svenska mediemarknaden. Genom sitt köp av Boxer stärkte Com Hem sin position på den svenska marknaden för tv-distribution. Men listan är inte heltäckande eftersom Google, Facebook och Netflix inte särredovisar intäkterna från enskilda länder.

Digitaliseringen av den svenska reklammarknaden fortsatte med tilltagande styrka under 2016. Tillväxten av internetannonseringen på 2,8 miljarder sedan 2015 (+21,6 %) är den högsta någonsin under ett enskilt år i Sverige. En viktig förklaring till ökningen är det explosivt växande intresset för sökordsmarknadsföring och för reklam förmedlad via mobiltelefoner som i mycket hög utsträckning domineras av Google och Facebook. Svenska annonsörer investerade uppskattningsvis 9,9 miljarder kr på reklam via Google och Facebook under 2016. Det motsvarade 63 procent av den samlade digitala reklamförsäljningen i Sverige.

De svenska medieföretagens bokslut för verksamhetsåret 2016 bär tydliga spår av den hårdnande konkurrenssituationen. I flera fall sjunker såväl intäkterna som resultatnivåerna. Flera medieföretag har tvingats till betydande besparingsprogram. Men nedgången gäller inte alla företag och inte heller alla branscher. Det tjänas fortfarande en hel del pengar runt om i Mediesverige.

Medieekonomi är skriven av fil. dr Jonas Ohlsson, vid Nordicom, Göteborgs universitet. Den bygger vidare på de tidsserier som Presstödsnämnden tog fram och detta blir den 41:e redovisningen av den ekonomiska situationen för landets tidningsföretag. Dessutom redovisas de största svenska radio- och tv-företagens ekonomi för att göra analysen mer heltäckande.

Rapporten bygger främst på analyser av medieföretagens bokslut för 2016 års verksamhetsår. Uppgifter om den svenska annonsmarknadens utveckling kommer från Institutet för reklam- och mediestatistik samt från TU – Medier i Sverige. Medan statistik om tidningsföretagens upplagor kommer från TS Mediefakta. För uppgifter om svenskarnas mediekonsumtion och medieinnehav står Nordicoms Mediebarometer samt MMS och Kantar Sifo.

Presentation av rapporten

Den 18 oktober höll Jonas Ohlsson en presentation av rapporten i Stockholm. Under länkar nedan kan du ta del av presentationen och även länkar till de två rapporter som Jonas refererar till.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2017-10-20