Digital kommersiell radio

Den som vill sända digital kommersiell radio måste söka tillstånd hos oss när de utlyses. Ett tillstånd att sända digital kommersiell radio innebär en rätt att sända en programtjänst (kanal) inom det sändningsområde som anges i tillståndet. Vid en ansökningsprocess skickar du in ansökan till myndigheten som sedan prövar den utifrån de kriterier som anges i radio-och tv-lagen.

Läs mer här hur vi hanterar dina personuppgifter

Hur söker man tillstånd?

Tillstånden att sända digital kommersiell radio ges normalt i åttaårsperioder. När en sådan period löper ut sker en ansökningsprocess där programföretag är välkomna att ansöka om tillstånd. En sådan utlysning kan även ske under pågående tillståndsperiod om det finns ledigt frekvensutrymme.

De nuvarande 21 nationella och fyra lokala/regionala tillstånden gäller från den 2 oktober 2014 till den 30 september 2022. Sändningarna ska ha inletts senast den 1 januari 2019. I tillstånden ställer vi upp villkor om en etappvis utbyggnad av sändningarna. För de nationella tillstånden gäller att sändningarna ska kunna tas emot i områden där;

  • minst 35 procent av befolkningen är bosatt, senast den 1 april 2019
  • minst 50 procent av befolkningen är bosatt, senast den 1 april 2020
  • minst 70 procent av befolkningen är bosatt, senast den 1 april 2021.

För de regionala tillstånden gäller samma etappvisa utbyggnad inom deras respektive sändningsområde.  

Ett tillstånd att sända kommersiell radio kan överlåtas till någon annan aktör om vi godkänner det.

Varför behövs det ett tillstånd för att sända digital kommersiell radio?

Det finns ett begränsat frekvensutrymme för att sända radio i marknätet. För att kunna utnyttja det så effektivt som möjligt har regeringen bestämt att vi ska fördela tillstånd utifrån vissa kriterier.

Förutom att programföretagen måste ha tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att sända under hela tillståndsperioden ska vi ta hänsyn till att sändningsutrymmet används,

  • för olika programtjänster så att sändningarna kommer att tillgodose olika intressen och smakriktningar,
  • för såväl nationella som lokala och regionala programtjänster,
  • av flera av varandra oberoende programföretag.

Sändningstillstånd för public service-företagen beslutas av Regeringen och inte av Myndigheten för press, radio och tv.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2018-10-11