Analog kommersiell radio

Den som vill sända analog kommersiell radio får ansöka om tillstånd hos oss. Ett tillstånd att sända kommersiell radio innebär en rätt att sända en programtjänst (kanal) inom det sändningsområde som anges i tillståndet.

Läs mer här hur vi hanterar dina personuppgifter

Nya tillstånd för analog kommersiell radio 2018

Samtliga tillstånd att sända analog kommersiell radio upphör den 31 juli 2018. Myndigheten lyste under hösten 2017 ut både nationella och regionala/lokala tillstånd som ska gälla för perioden 1 augusti 2018 – 31 juli 2026.

Myndigheten lyste ut tillstånden under två ansökningsomgångar, en för nationella tillstånd och en för regionala/lokala tillstånd. Totalt var det tre nationella tillstånd och 35 regionala/lokala tillstånd i 21 områden. Sändningsområdenas omfattning och täckning framgår av utlysningsdokumenten.

När kan man söka tillstånd?

Vi kommer att informera när det finns lediga tillstånd att söka och inom vilken tid man kan söka. Det är inte möjligt att söka tillstånd vid andra perioder än de vi bestämt. Tillstånden fördelas genom ett slutet anbudsförfarande Den som önskar få ett tillstånd får lämna anbud på de områden som man önskar få tillstånd i. Tillstånd kommer att ges till den som lämnat högsta anbudet (sändningsavgift för hela tillståndsperioden) och som dessutom bedöms ha finansiella och tekniska förutsättningar att bedriva sändningar under hela tillståndsperioden. Det finns vissa begränsningar i att ha mer än ett tillstånd inom ett sändningsområde. Stat, landsting och kommuner kan inte få tillstånd.  

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-03-11