Ett anteckningsblock med en penna ligger på ett bord i förgrunden. I bakgrunden syns en rad med tomma stolar.

Granskningsnämnden för radio och tv

Inom Myndigheten för press, radio och tv finns även granskningsnämnden för radio och tv som ett självständigt beslutande organ. Nämnden prövar om innehållet i radio- och tv-program följer de regler som finns för sändningarna.

Granskning sker antingen genom att du som tittare och lyssnare anmäler ett program eller på initiativ av oss. Av alla anmälningar som kommer in till oss är det bara några som bedöms av hela nämnden. Ärenden som tas upp i nämnden är ofta mer komplicerade eller är principiellt viktiga.

I granskningsnämnden sitter en ordförande, sex ledamöter samt fyra ersättare. Samtliga är utsedda av regeringen. Ordföranden i nämnden ska vara eller ha varit domare. Myndigheten fungerar som ett kansli åt granskningsnämnden och vi tar emot alla anmälningar från allmänheten och bereder ärenden till nämnden.

Ledamöter utsedda av regeringen.

 • justitierådet Henrik Jermsten (ordförande)
 • filmforskaren och vd:n Jan Holmberg
 • bankjuristen Ulrika Hansson
 • journalisten Clas Barkman
 • producenten och projektledaren Berivan Yildiz
 • kommunikationskonsulten Staffan Dopping
 • psykologen och medicine doktor Malin Bergström

Ersättare:

 • justitierådet Kristina Ståhl (vice ordförande)
 • justitierådet Dag Mattsson (andre vice ordförande)
 • journalisten och medieanalytikern Gunnar Springfeldt
 • chefredaktören Pia Rehnquist
 • filmproducenten och vd:n Kristina Åberg
 • regissören och rådgivaren Bo-Erik Gyberg

Förordnandena gäller till och med den 30 juni 2018.

Granskningsnämndens sammanträden

Granskningsnämnden sammanträder vanligtvis en till två gånger per månad. Besluten nämnden fattar publiceras sedan på vår webb en vecka efter mötet.

Inplanerade sammanträden hösten 2017

 • Måndagen den 11 september                                   
 • Måndagen den 25 september                                 
 • Måndagen den 9 oktober             
 • Måndagen den 23 oktober           
 • Måndagen den 6 november         
 • Måndagen den 20 november
 • Måndagen den 4 december          
 • Måndagen den 18 december                       
Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2017-11-06