Anmäla ett program

Du kan anmäla ett program eller inslag som bryter mot någon av de regler och bestämmelser som finns för tv och radio.

Hur anmäler jag?

Gör din anmälan via vår webbplats genom att fylla i ett formulär. För att granskningsnämnden ska ta upp och pröva din anmälan får den inte vara anonym. Fyll därför alltid i för- och efternamn, adress och/eller en fungerande e-postadress, annars räknas inte anmälan.

Tänk på:

  • Din anmälan får inte vara anonym.
  • Du kan inte anmäla program som inte har sänts. Vi granskar endast sänt material.
  • Flera anmälningar mot samma inslag gör inte ärendet "tyngre". Antalet anmälningar mot ett och samma inslag påverkar inte granskningsnämndens bedömning. Sök gärna i vårt diarium innan om du vill veta om inslaget redan är anmält.

Gör en anmälan

Vem kan anmäla?

Vi ser allmänheten som en stor hjälp i nämndens arbete med att granska sända program. Du som lyssnare eller tittare kan anmäla ett inslag i radio eller tv som du tycker strider mot någon av bestämmelserna som finns. Om du själv, som privatperson, känner dig utpekad i ett inslag och anser att programmet var ett intrång i ditt privatliv kan du anmäla det. När det gäller frågan om intrång i privatlivet är det endast du som berörd person som kan göra en anmälan (eller att du har lämnat ett skriftligt medgivande till en annan person som anmält). I övrigt kan vem som helst göra en anmälan mot ett sänt inslag.

Här kan du läsa mer om vilka bestämmelser som finns och vad du kan anmäla.

Hur går processen till/vad kan jag förvänta mig?

Vi betraktar anmälningar som tips till granskningsnämnden om att pröva om ett program strider mot någon bestämmelse eller villkor. Varje år får vi in flera tusen anmälningar men det är långt ifrån alla som leder till en granskning av granskningsnämnden. Enligt vår instruktion ska nämndens granskning främst gälla de anmälningar vars prövning bidrar till att reglerna följs bättre. Detta innebär att vi måste prioritera vissa ärenden för att använda våra resurser effektivt. Anmälningar som berör en enskild person eller firmas/organisations intressen eller är frågor som är principiellt viktiga, prövas dock alltid av nämnden.

Processen

  • Vi läser alla anmälningar som kommer in till oss. Många av anmälningarna leder inte till någon granskning, dels på grund av att de inte träffas av någon bestämmelse, dels för att nämnden behöver prioritera andra ärenden.
  • Om din anmälan leder till en prövning så handlägger vi ärendet med utgångspunkt i bestämmelserna i radio- och tv-lagen och eventuella sändningstillstånd.
  • I vissa ärenden som prövas behöver programföretagen yttra sig, vilket påverkar handläggningstiden. Handläggningen kan därför pågå i flera månader.
  • Om din anmälan prövas kommer ett beslut tas antingen av granskningsnämnden eller av nämndens ordförande. I enklare ärenden, där det finns tydliga riktlinjer och tidigare vägledande beslut, kan nämndens ordförande själv fatta beslut. De ärenden som är mer komplicerade och principiellt viktiga beslutas oftast av hela nämnden.
  • När ärendet är klart skickas ett beslut till det programföretag som ärendet gäller. Nämndens beslut publiceras också på vår webbplats (länk till sökverktyget).
  • Du kan inte överklaga granskningsnämndens beslut.
Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2018-09-26